torsdag 26. mars 2009

Ung 3.0 - Nettbasert litteraturformidling

Jeg er nå på Ung 3.0-konferanse i Drammen om ungdom og medieliv. I dag har vi hatt en sesjon om nettbasert litteraturformidling og blitt presentert for ulike prosjekter:

Ønskebok.no - er utviklet av ABM-utvikling i samarbeid med Opening the books og har støtte fra Norsk kulturråd. Målet er å nå unge lesere med gode leseropplevelser og med en annerledes måte å finne bøker på. Bibliotekarer har lagt inn en liten omtale, lignende bøker, geografi og hvor morsom, spennende, uventet osv boken er. Man finner bøkene ved å regulere hvor for eksempel spennende eller morsom boken er. Denne ligger allerede på bibliotekets nettsider.

Fanfiction- kreativ friskriving: På Re videregående skole har de brukt Fanfiction i undervisningen og vi fikk høre om deres erfaringer med det. Elevene kan legge ut tekster om ting de er fan av. Det kan knyttes opp til lesing av romaner ved at elevene skriver om en karakter, lager dikt, endrer på slutten o.l. istedenfor at alle skriver en bokrapport. Det er mulig å kommentere og å gi tilbakemeldinger på tekstene.

Eikerungdom - nettstedet for deg som tør å være kreativ: Maria Bodilsen fra Øvre Eiker bibliotek presenterte deres nye prosjekt som snart skal lanseres. Dette er et sted hvor ulike unge, flinke, kreative mennesker kan publisere tekst, bilder, musikk, videoer o.l. De ønsker at ungdom skal få uttrykke seg og at dette skal være et nettsted folk oppsøker for å finne talentfull ungdom.

Til slutt i denne økten snakket Liza Greczanik, lærer fra Lund i Sverige, om hvordan man kan bruke blogg i undervisningen. Hun hadde for eksempel brukt blogg i et leseprosjekt hvor elevene kunne velge mellom å lese tre bøker, og underveis lage tre spørsmål fra den valgte boken som kunne skape diskusjon. I tillegg skulle de svare på en annen elevs spørsmål. Dette ble gjort i en blogg. Før de begynte å bruke bloggen hadde de opplæring i hvordan bruke bloggen rent teknisk, men også nett-etikk og kildekritikk på nettet.

Ingen kommentarer: